Naujienos

Virselis pirmas mazas2017 m. kovo 23 d. 14.00 val.
Lazdijų viešojoje bibliotekoje, Seinų g. 1
Šv. Jokūbo kelio Lietuvoje pradžia
K. Stalnionytės knygos ,,Kelias į Santjago de Kompostelą“ pristatymas

G. Bardauskaitės ir M. Puniškytės
pasakojimai apie kelionę į Santjago de Kompostelą

Maloniai kviečiame!

IMG kelio mazas

2017 m. kovo 21 d. 10.00 val.
Lazdijų viešojoje bibliotekoje, Seinų g. 1

A. Šuliausko paskaita „Vieno paveikslo istorija“.

Vietos JGI koordinatorė Simona Megelinskienė: kviečiu jaunima dalyvauti projekte „Atrask save“ Lietuvos darbo birža bendradarbiaudama su Jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendina projektą „Atrask save“. Projektas finansuojamas iš Europos sąjungos struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšų. Projekto „Atrask save“ tikslas - sumažinti nedirbančio, nesimokančio ir mokymuose nedalyvaujančio 15-29 metų jaunimo skaičių, įgyvendinant ankstyvos intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemones, atsižvelgiant į tai, kokiai tikslinei grupei asmuo priklauso bei įvertinant asmens poreikius ir galimybes.

Projekto uždaviniai: padidinti galimybes neaktyviam jaunam 15-29 metų amžiaus asmeniui integruotis į darbo rinką, švietimo sistemą, dalyvauti stažuotėje arba mokyme per pameistrystę, įgyvendinant socialinių, pedagoginių, psichologinių ir motyvavimo paslaugų teikimą; padidinti galimybes neaktyviam jaunam 15-29 metų amžiaus asmeniui integruotis į darbo rinką, švietimo sistemą, dalyvauti stažuotėje arba mokyme per pameistrystę, organizuojant savanorystės veiklas; padidinti galimybes nepasirengusiam darbo rinkai jaunuoliui integruotis į darbo rinką, švietimo sistemą, dalyvauti stažuotėje arba mokyme per pameistrystę; įgyvendinti papildomų gebėjimų ir kompetencijų ugdymo priemones 16-29 metų pasirengusiems darbo rinkai bedarbiams.

Lazdijuose su projektu „Atrask save“ dirbusi JGI koordinatorė I. Stankevičienė šias pareigas ir darbus perleido darbą su jaunimu pasirinkusiai Simonai Megelinskienei. Į klausimą ar šis darbas sudėtingas Simona atsakė-" Kad iš pirmo žvilgsnio pasirodė sudėtingas. Kaip ir kiekvienas naujas darbas reikalaujantis susikaupimo, atidumo bei suvokimo. Daug naujos informacijos,naujų tikslų, bei suvokimo ko ištikrųjų norisi pasiekti įgyvendinant projektą - teigia koordinatorė. Paklausta kaip sekasi bendrauti su jaunuoliais ir kaip žada jų kuo daugiau pritraukti į šį projektą JGI koordinatorė neslepė, jog yra įvairių jaunuolių, vieni noriai bendraujantys, kiti – uždaresni, tačiau su visais randanti bendrą kalbą."Svarbu parodyti norą bendrauti, išlikti pozityviai, bei padėti integruotis į visuomenę"- teigia koordinatorė. Simona viešinimo būdų sieks pritraukti daugiau jaunuolių, planuose numatyta, jog vyks į Lazdijų rajono mokyklas, bendraus su seniūnijų seniūnais, probacijos tarnybos pareigūnais, bendradarbiaus su Lazdijų rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatore. Iki dabar projekte dalyvavo net 18 dalyvių. Sausio mėnesį 3 merginos sėkmingai baigė dalyvavimą projekte „Atrask save“, šio projekto dėka pradėjo dalyvauti Darbo biržos antrinės intervencijos projekte „ Naujas startas“, kurio metu įgis manikiūrininko kvalifikaciją ir gaus Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintą diplomą. Jeigu ne projektas „ Atrask save“ merginos būtų nežinoję, kad turi galimybę nemokamai mokintis ir įgyti kvalifikaciją. Todėl naujoji JGI koordinatorė Simona ragina jaunimą ateiti į Lazdijų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Jaunimo centrą. Turėsite galimybę pabendrauti su Simona ir aptarti savo galimybes dalyvauti „Atrask save“ projekte.

Fiksavimas 2

Lazdijų viešojoje bibliotekoje ( Seinų g. 1)
Kovo 10 d. 15 val.

Nijolės Gaškaitės knygos
,,Pasipriešinimo istorija 1944–1953 m.“
pristatymas.


Pokario laisvės kovas apžvelgs ir į diskusiją pakvies atsargos pulkininkas Arūnas Dudavičius.
Mintimis apie knygą pasidalins Kauno miesto muziejaus muziejininkas, istorikas Simonas Jazavita.


Dainuos Alytaus Adolfo Ramanausko Vanago gimnazijos moksleivių ansamblis (vadovė mokytoja Irena Muzikevičienė)

Knygos ,,Pasipriešinimo istorija“ anonsas

Knygos paskirtis – atskleisti laisvo žmogaus, nebijančio mirti ginant savo orumą, dvasinio pasaulio grožį. Kodėl tauta pasirenka vieną ar kitą kovos būdą. Bene šiuo atveju svarbiausia buvo tai, ką taip tiksliai užrašė ir gražiai išreiškė eilinis partizanas : ,,Atmink tą laiką, kai pasaulį valdė neteisybė“. Neteisybė buvo tokia didelė ir brutali, kad laisvės dvasia išaugusi karta pasirinko kovą ir garbingą žūtį, o ne prisitaikymą ir bedvasią egzistenciją.

Knyga skirta mokytojams, moksleiviams, visiems, besidomintiems tėvynės istorija.
Parengė ats. plk. Arūnas Dudavičius

 

We are informing you that this site is using cookies.