Naujienos

leidinys vedybines elgsenos ypatumai

KVIEČIAME

2017 m. vasario  23 d. 14.00 val.

Į Deimantės Aidukaitės knygos „Vedybinės elgsenos ypatumai 1922 - 1938 m.“ pristatymą.
Lazdiju viešojoje bibliotekoje, Seinu g. 1

 

Skaitytojui pristatomi vedybinės elgsenos ypatumai – vedybų laikas, jaunavedžių santuokinis amžius, našlių vedybų savitumas, konfesiškai mišrios santuokos, šeimų lokalumas, priešjungtuvinių sutarčių sudarymo aspektai, nesantuokinių ryšių egzistavimo apraiškos, santuokos liudininkų pasirinkimas. Jų išskyrimą suponavo santuokos metrikų knygose užfiksuotos informacijos pobūdis. Buvusios Seinų apskrities parapijų sutuoktinių vedybinės elgsenos savitumai iliustruojami charakteringais santuokų įrašais. Svarstoma, kokie veiksniai galėjo turėti įtakos tam tikroms santuokinėms ypatybėms. Informacija papildoma spaudos puslapiuose atrastomis žinutėmis bei retenybe tapusiomis jungtuvių fotografijomis. Prieškariu vedybų fakto įamžinimas nuotraukose buvo gana retas reiškinys, ypač Dzūkijoje, kur žmonės gyveno ne taip pasiturinčiai. Apibrėžiamos į Seinų apskrities sudėtį įėjusių parapijų ribos, kurių įvardijimas svarbus išskiriant konkrečiai teritorijai būdingus vedybinės elgsenos aspektus. Parapijų lokalizacija, užimamos teritorijos dydis, gyventojų bei ūkių skaičius lėmė tam tikras santuokines ypatybes. Taip pat pristatomos Užnemunėje santuokos sudarymą ir nutraukimą reglamentavusios teisės normos. Jomis remiantis, teisėtos tuoktuvės buvo sudaromos bažnyčioje, laikantis kanonų teisės, o santuokos negaliojimo bylas sprendė bažnyčios teismas.

 

Trumpa informacija apie autorę: 2008 m. įgijusi istorijos bakalaurą Kauno Vytauto Didžiojo universitete, 2011 m. – viešojo administravimo magistrą Vilniaus Mykolo Römerio universitete. Mokslinių interesų sritys – šeimos istorija, tarpukario Lietuvos teisės istorija ir buvusios Seinų apskrities istorija.

 

Informacijos šaltinis http://gintarinesvajone.lt/2016/11/24/vedybines-elgsenos-ypatumai-dzukijoje-1922-1938-m-naujoje-knygoje/#more-21613

 

 

EMIGRANTAI virselis 2D 1400 Kodel as vis dar ten


KVIEČIAME

2017 M. sausio 19 D. 12.00 VAL.

Į SUSITIKIMĄ SU KRAŠTIETE

JULIJA MILIŪTE

IR JOS KNYGŲ PRISTATYMĄ 

Lazdiju viešojoje bibliotekoje,

Seinu g. 1

PATAISYTAS
Viešosios bibliotekos
III aukšte eksponuojama
Jono Glavecko pieštų portretų PARODA
Paroda veiks iki sausio 20 d. Maloniai kviečiame apsilankyti!

Jonas Glaveckas (gim.1965 m.) - laisvasis menininkas, kūrybiniu keliu pradėjęs eiti savarankiškai. Nuo 1987 m. liaudies menininkų klubo narys, šiuo metu itin daug kuriantis, bandantis įvairias technikas. Savo kūryboje ieškantis sąsajų su kitais menais, į pasaulį žvelgiantis tarsi tradiciškai, bet atrandantis vis naujų rakursų. Šioje ekspozicijoje tik dalis sukurtų darbų - portretai, piešti pieštuku ir sauso teptuko technika.

KAIP TAPTI SKAITYTOJU?
Bibliotekos skaitytojais gali būti visi Lietuvos ir užsienio šalių piliečiai.
Norint tapti bibliotekos skaitytoju, reikia: Susipažinti su Naudojimosi biblioteka taisyklėmis Įsigyti nemokamą skaitytojo pažymėjimą bibliotekoje (Seinų g. 1, Lazdijai).
Pateikti pasą ar kitą identifikacinį dokumentą su nuotrauka, asmens kodu ir parašu.
Užpildyti registracijos kortelę.
Vaikai iki 16 metų amžiaus registruojami atėję su tėvais, įtėviais ar globėjais, kurie užpildo nustatytos formos paraišką, arba pateikia tėvų, įtėvių ar globėjų užpildytą paraišką.
Bibliotekoje naudojamas LIBIS (Lietuvos integralios bibliotekų sistemos) skaitytojo pažymėjimas.
LIBIS skaitytojo pažymėjimai galioja visose LIBIS skaitytojų aptarnavimo posistemį įdiegusiose bibliotekose.
Vartotojai, įsigiję LIBIS skaitytojo pažymėjimą kitose Lietuvos bibliotekose, privalo Bibliotekoje užsiregistruoti.
Įsigyti kito bilieto nereikia.
Kiekvienas esate laukiamas mūsų bibliotekoje!

Paskutinis atnaujinimas: 2017-01-05

We are informing you that this site is using cookies.