Naujienos

logo
2018 m rugsėjo 30 d. baigiasi tris metus trukęs projektas „Atrask save“, kuriame dalyvavo 83 Lazdijų rajono savivaldybės jaunuoliai. Projektą įgyvendino teritorinės darbo biržos, Jaunimo reikalų departamentas prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kartu su partneriais – su jaunimu dirbančiomis organizacijomis. Projekto partneris Lazdijų rajone – Lazdijų viešoji biblioteka. Projekto tikslas – sumažinti nedirbančio, nesimokančio ir mokymuose nedalyvaujančio 15–29 m. amžiaus jaunimo skaičių, įgyvendinant ankstyvos intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemones.
Kitaip sakant, projektas „Atrask save“ teikė pagalbą savęs ieškančiam jaunimui. Jauniems žmonėms siūlė išbandyti save savanorystėje ir pameistrystėje. Nepasirengusiems darbo rinkai jaunuoliams (nekvalifikuotiems, turintiems nepaklausias profesijas ir kt.) vyko užsiėmimai, skatinantys motyvaciją ir gilesnį savęs pažinimą, stiprinantys asmenybę, ugdantys bendravimo, savarankiškumo ir socialinius įgūdžius. Su specialistų pagalba dalyviai galėjo įsigilinti į savo darbinius gebėjimus, profesinius interesus ir asmenybės bruožus. Taipogi projekto dalyviai susipažino su darbo rinka, švietimo sistema, savarankiškos veiklos pradėjimo pagrindais.
Jaunuoliams buvo teikiamos ankstyvos intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemones atsižvelgiant į tai, kokį pasiūlymą jaunas žmogus pageidavo gauti: dirbti, mokytis ar atlikti praktiką. Jaunuoliams buvo teikiamos informavimo ir konsultavimo apie jauno žmogaus galimybes, savęs pažinimo, motyvavimo paslaugos, ugdomi socialiniai ir gyvenimo įgūdžiai, įtraukiama į visuomenei naudingą veiklą ir organizuojamos savanorystės paslaugos. Šis projektas padėjo nedirbantiems, nesimokantiems, neaktyviems jaunuoliams įsilieti į švietimo sistemą ar darbo rinką. Dalyvavimas projekto veiklose atvėrė galimybę geriau pažinti save, įgauti pasitikėjimo savimi, motyvacijos dirbti ar mokytis. Projekto dalyviai buvo kviečiami į skirtingas veiklas, atsižvelgiant į kiekvieno asmeninius siekius, turimą patirtį ir žinias. Užsiėmimuose jaunuoliai galėjo dalyvauti grupėmis, todėl buvo galimybė užmegzti ryšius, įsitraukti į aktyvią ir jaunam žmogui patrauklią veiklą ir pavieniui.

Pirmojo Lazdijų bibliotekininko Albino Andrulionio premijos skyrimo nuostatai

Kandidatus premijai gauti turi teisę siūlyti juridiniai ir fiziniai asmenys, taip pat pretendentai premijai gali pasiūlyti patys save. Premija skiriama kūrėjams, kurie praėjusiais kalendoriniais metais savo kūrybos tekstais (proza, poezija, publicistika, eseistika, tinklraščiais ir kt.) garsino Lazdijų kraštą ir jo žmones, arba Lazdijų rajono savivaldybės bibliotekininkams už reikšmingą indėlį bibliotekininkystės srityje.
Premija – 25 bazinės socialinės išmokos dydžiai ir premiją liudijantis dokumentas. Albino Andrulionio premija bus įteikiama kasmet Lazdijų rajono viešosios bibliotekos tradicinio renginio „Prozos ruduo. Knygų mugė Lazdijuose“ metu. Premija bus skiriama iš Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto lėšų. Premijos skyrimo komisija vertins pateiktus darbus pagal medžiagos originalumą ir autentiškumą, meninę raišką, kūrybiškumą, stiliaus savitumą, kalbos ir rašto kultūrą, arba bibliotekinio darbo inovatyvumą, kūrybiškumą, profesinę kompetenciją ir pasiekimus.

Premijos pretendento anketa. Atsisiųsti .docx
Premijos skyrimo nuostatai. Atsisiųsti .pdf  

Komisijos darbo reglamentas Atsisiųsti .pdf  

We are informing you that this site is using cookies.