Finansinės ataskaitos

Metinis finansinių ataskaitų rinkinys su priedais už 2018 metus (.pdf)

Metinis finansinių ataskaitų rinkinys su priedais už 2017 metus (.pdf)

 
Metinis finansinių ataskaitų rinkinys su priedais už 2016 metus (.pdf)

 ___________________

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2014 m. III ketvirčio:

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2014 m. II ketvirčio:

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2014 m. I ketvirčio:

  • Finansinės būklės ataskaita
  • Veiklos rezultatų ataskaita
  • Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.
  • Tarpinių finansinių ataskatų rinkinio sutrumpintas 2014 m. I ketvirčio aiškinamasis raštas.Metinių finansinių ataskaitų
rinkinys su priedais už 2015 metus (.pdf 33 MB).

Metinių finansinių ataskaitų rinkinys su priedais už 2014 metus (.pdf 35 MB).

Metinių finansinių ataskaitų rinkinys su priedais už 2013 metus (.pdf).

Aiškinamasis raštas prie 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinio (.pdf 379 KB).

We are informing you that this site is using cookies.