Naujienos

bendras logo

MEDIJŲ IR INFORMACINIS RAŠTINGUMAS: GALIMYBĖS IR IŠŠŪKIAI
Kas?
Lietuvos kultūros taryba finansavo Lazdijų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos projektą „Medijų ir informacinis raštingumas: galimybės ir iššūkiai“. Projektas parengtas drauge su partneriais VšĮ Lazdijų švietimo centru, Lazdijų rajono Neįgaliųjų draugija ir Alytaus Trečiojo amžiaus universiteto Seirijų filialu.

Kada?
Š.m. rugsėjo, spalio ir lapkričio mėnesiais pakviesime rajono gyventojus, Trečiojo amžiaus universiteto lankytojus, rajono bibliotekininkus dalyvauti paskaitose diskusijose šiomis temomis: „Koks yra medijų vaidmuo individo, visuomenės ir valstybės gyvenime?“, „Nematoma naujųjų medijų įtaka visuomenei ir kultūrai“ , „Kraštotyra informacinių medijų lauke: patirtys ir įžvalgos“ ir kt.

Kodėl?
Organizuodami šias paskaitas – diskusijas norime paskatinti gyventojus atsakingiau naudotis viešąja informacija bei suprasti kaip ir kodėl skirtingi žmonės skirtingai suvokia tą pačią informaciją. Suvokti, kokmedia 2ią įtaką medijos daro tapatybei.

Artimiausias susitikimas rugsėjo 20 dieną (trečiadienį) 16.00 val. Seirijų bibliotekoje, Vytauto g. 40, ir 18.00 val. Veisiejų kultūros namuose, Dariaus ir Girėno g. 33
Doc. Nerijus Čepulis, Kauno technologijos universiteto, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto, Filosofijos ir psichologijos katedros vedėjas kalbės tema „Nematoma naujųjų medijų įtaka visuomenei ir kultūrai“ .


Kviečiame visus norinčius pasiklausyti ir padiskutuoti. Laukiame Jūsų!