Bibliotekininkų draugija

Select your language

Lazdijų rajono bibliotekininkų draugija įkurta 2010 rugsėjo 27 d.
Adresas: Seinų g. 1, LT- 67113 Lazdijai.
Pirmininkė Asta Mickevičienė
Kontaktai: telefono Nr. 8 318 52977, mob. 864717179, el.p. asta.mickeviciene@rsvb.lt

Lazdijų rajono bibliotekininkų draugijos įstatai (2,02 MB .pdf )

Draugija veikia Lazdijų rajono savivaldybėje, jungia viešųjų ir mokyklų bibliotekų darbuotojus. Draugijoje šiuo metu yra 40 narių.

Draugijos tikslai:

  • jungti Lazdijų r. savivaldybės bibliotekininkus į organizaciją ir atstovauti profesiniams interesams;
  • plėtoti bibliotekininkystę, kelti bibliotekų vaidmenį bendruomenėje;
  • vystyti bibliotekininkų profesinius gebėjimus;
  • teikti pasiūlymus Lietuvos bibliotekininkų draugijai bei vietinės valdžios organams bibliotekų darbui gerinti;
  • plėtoti ryšius su Lietuvos bei užsienio šalių analogiškomis draugijomis, organizacijomis ir įstaigomis.

Asociacijos veikla:

  • paslaugos;
  • leidyba;
  • prekyba;
  • nuoma;
  • veikla, kuri nedraudžiama Lietuvos Respublikos įstatymais ir atitinka šiuose įstatuose numatytus tikslus.

Draugijos projektinė veikla

2018

Šeimų skaitymo virusas

Projekto tikslas: Skatinti įvairaus amžiaus Lazdijų miesto bei rajono gyventojų dalyvavimą kultūros renginiuose, domėjimąsi literatūra bei bendruomeniškumą. Projekto įgyvendinimo rezultatai (pasiekti tikslai, uždaviniai, nauda Jūsų organizacijai, dalyvavusiųjų įgyvendinant projektą skaičius) Vykdant projektą buvo pasiekti visi užsibrėžti tikslai ir uždaviniai tikslai: vasaros metu suorganizuotas skaitymo konkursas šeimoms „Skaitymo virusas“, suorganizuoti 2 garsinio skaitymo renginiai, suorganizuotas skaitymo konkurso aptarimas bei dalyvių apdovanojimo baigiamasis renginys. Projekte dalyvavo apie 150 dalyvių iš Lazdijų miesto ir rajono. Projektas paskatino aktyviau dalyvauti vaikus ir suaugusiuosius bibliotekos veiklose, skaityti knygas vasaros metu bei suteikė daug džiaugsmo konkurso dalyviams, kadangi kiekvienas dalyvis buvo apdovanotas prizu – knyga. Projekto viešinimo užtikrinimas (publikacijos, fotografijos ir kt.) Projektas buvo viešinamas rajoniniuose laikraščiuose „Dzūkų žinios“ . Informacija apie lėšas projektui vykdyti: Bendra projekto vertė (Eur) 400.00 savivaldybės biudžeto lėšos. Draugijos pirmininkė Asta Mickevičienė
2014

Vaikų ir jaunuolių atostogų praleidimo programa: nauja, geriau, kitaip 2014

Projekto vykdymo metu buvo sudarytos sąlygos vaikų ir jaunimo saviraiškai atsiskleisti, sudaryta turininga laisvalaikio praleidimo programa. Veiklos su vaikais ir jaunuoliais buvo vykdomos Lazdijų viešosios bibliotekos Jaunimo centre ir VSAT Lazdijų rinktinėje Dumblio kaime. Į projekto veiklą buvo įtraukti ir Jaunimo centro kultūros savanoriai. Jie kuravo užsiėmimus. Projekto metu buvo vykdomi dailės užsiėmimai, įvairių figūrų lankstymai iš balionų, improvizaciniai užsiėmimai su teatro studijos „Pijaus palėpė“ režisiere, muzikos užsiėmimai su gitara ir būgnais bei ritminiais instrumentais, „Protų mūšio“ žaidimai, orientaciniai žaidimai su kultūros savanoriais, pasakos kūrimas su lėlėmis, linksmybės su Pepe Ilgakojine, piešinių parodos, karaokė konkursas, eilėraščių konkursas, estafečių popietė, judrių žaidimų valandėlė, apyrankių pynimo užsiėmimai. Užsiėmimų veiklos buvo fotografuojamos, o fotografijas planuojama eksponuoti Jaunimo centre. Spaudoje: „Dzūkų žinių“ laikraštyje Nr. 31, 2014-07-30. Nuotraukų galerija: http://rsvb.lt/lt/galerija/renginiu-akimirkos/1029-vaiku-ir-jaunuoliu-atostogu-praleidimo-programa-nauja-geriau-kitaip2014.
2013

Gyvenimas prie Nemuno ir Baltosios Ančios

Parengta ir išleista išsami kraštotyrinė literatūra apie Lazdijų rajono pavienius kaimus ir juose gyvenusius žmones. Tai apie Lazdijų rajono Varviškės, Bugiedos, Macevičių, Simaniškės, Sirguškės ir Sventijansko kaimų praeitį.
2012

Mainų mugė „Menininkų turgelis”

2012 m. gruodžio 7 dieną suorganizuota mainų mugė „Menininkų turgelis” Lazdijų viešojoje bibliotekoje. Lazdijų viešosios bibliotekos jaunimo centre buvo įkurtos keturios skirtingų sričių erdvės: mainų, kūrybinė, geranoriškumo, pažinimo. Mainų mugėje buvo galima mainytis, dovanoti ir parduoti senus bei nereikalingus daiktus. Profesionalūs amatininkai ir tautodailininkai (J.Varnelis, B. Gražulienė, D. Murauskienė, L. Kabelkaitė, Lina Žaliauskienė ir kt.) pardavinėjo savo sukurtus meno dirbinius. Kūrybinių menų spaustuvėje buvo galima išmokti dekupažo meno (Rasa Baltrušaitienė, Simona Ramanauskaitė), verti karoliukus (Agnė Juknevičienė), verpti (Judita Češkevičienė), austi (Aldona Surdokienė). Geranoriškumo erdvėje buvo galima padovanoti knygas, žaislus, drabužius. Žaislai ir drabužiai bus padovanoti Lazdijų socialinių paslaugų centrui. Pažinimo erdvėje teorinę ir praktinę paskaitą apie „gyvą kosmetiką“ skaitė kosmetologė Loreta Zajankauskienė. Nuotraukų galerija: http://www.rsvb.lt/lt/galerija/renginiu-akimirkos/387-menininku-turgelis
2011

Alternatyva: biblioterapija

„Alternatyva: biblioterapija. Kategorija: regionų ir vietos bendruomenių skaitymo skatinimui bei kritinio mąstymo, kūrybiškumo ir kitų su skaitymu susijusių įgūdžių ugdymui“. Lazdijų viešojoje bibliotekoje suorganizuota 1 biblioterapijos paskaita, 5 biblioterapijos seansai, įsigytos 2 el. skaityklės su elektroninėmis knygomis ir apibendrinamasis renginys „Alternatyva: biblioterapija“ . Nuotraukų galerija: http://www.rsvb.lt/lt/naujienos/386-biblioterapijos-paskaitos. Spaudoje: http://www.rsvb.lt/images/straipsniai/biblioterapija%20bibliotekoje.pdf.