Naujienos

Lazdijų rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 190622679, ieško
vyresn. bibliotekininko mobiliam darbui su jaunimu, pareiginės algos koeficientas – 5,26.
Veiklos sritys:
- vykdyti mobilų darbą su jaunimu, jaunimo informavimą ir konsultavimą Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje;
- planuoti savo veiklą, numatyti veiklos tikslus, uždavinius, ją vertinti ir koreguoti, atsižvelgiant į jaunų žmonių bei visuomenės poreikius; - vykdyti kryptingą ugdomąją mobilią veiklą, orientuotą į kiekvieno jauno žmogaus poreikį, sudarant sąlygas dalyvauti veiklose, kurios vykdomos jo gyvenamoje aplinkoje, kur nėra atvirų jaunimo centrų ar erdvių;
- vykdyti EURODESK veiklą;
- organizuoti stovyklas ir projektus;
- organizuoti renginius, diskusijas, pokalbius jaunimo grupės skaitytojams.

Reikalavimai:
- turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
- žinoti norminius dokumentus, reglamentuojančius jaunimo veiklą;
- gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
- mokėti dirbti kompiuteriu, Microsoft Office programiniu paketu; turėti raštvedybos pagrindus;
- mokėti vieną užsienio kalbą B1 lygiu.
Dokumentus – gyvenimo aprašymą, motyvacinį laišką ir išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją – siųsti el. paštu lazdijubiblioteka@rsvb.lt iki 2020 m. rugsėjo 30 d.
Dėl papildomos informacijos galite kreiptis telefonu Nr. 8 318 52 977 (Asta)

We are informing you that this site is using cookies.