Naujienos
 
Renginio pavadinimas 
 
Data 
 
Rengėjas 
 
Institucijos adresas
1. Paroda ,,Lietuviškų patarlių ir priežodžių vėrinėlis”   02.07-02.24   Kučiūnų biblioteka   Vilties g. 4, Kučiūnų k.
2. Knygelės ,,Gražiausias lietuviškas žodis” gaminimas (1-4 kl.)   02.21
10.00 val.
  Kučiūnų biblioteka   Vilties g. 4, Kučiūnų k.
3. Sakmių, padavimų, legendų apie Dzūkiją paroda ,,Jei nebūtų mūs kalbos, tai nebūtų Lietuvos” (M. Kudarauskaitė)   02.21-03.15   Veisiejų miesto biblioteka   Vytauto g. 47,Veisiejai
4. B. Brazdžionio ir K. Bradūno poezijos skaitymai „Lietuva, Lietuva, tu kaip saulė gyva”    02.22
15.00 val.
  Kapčiamiesčio biblioteka    Taikos g. 11, Kapčiamiestis
5. Kūrybinės veiklos, skirtos Bernardo Brazdžionio gyvenimui ir kūrybai   02.24
14.00 val.
  Lazdijų rajono savivaldybės viešoji biblioteka   Seinų g. 1. Lazdijai 
6. Popietė vaikučiams „Gražiausi lietuviški žodžiai-Tau Lietuva”    02.24
10.00 val.
  Šventežerio biblioteka   Simno g.3, Šventežeris
7. Meninio skaitymo-konkursas ,,Išmok mylėti žodžius“   02.25
15.00 val.
  Varnėnų biblioteka   Liepų g.21 Varnėnai
8.  Viktorina „Ką aš žinau apie savo gimtąją kalbą?“     02.28
15.00 val.
  Teizų biblioteka   Tiesioji g.33, Teizų k.
9. Teatralizuoti garsiniai skaitymai „Šakar Makar“, skirti  lietuvių kalbos dienai paminėti.   03.09
12.00 val. 
  Lazdijų viešoji biblioteka, Vaikų skyrius    Seinų g. 1. Lazdijai
10. Teatralizuoti garsiniai skaitymai „Šakar Makar“, skirti  lietuvių kalbos dienai paminėti.   03.09
13.00 val.
  Aštriosios Kirsnos biblioteka   Dzūkų g. 2, Dzūkų k., A. Kirsnos biblioteka 
11. Skaitymo popietė ,,Linksmosios lietuvių pasakos’’   03.09
14.00 val.
  Verstaminų biblioteka   Mokyklos g., 29  Verstaminai 
12. Paroda ,,Lietuviško žodžio atgarsiai”   03.14 - 28   Būdviečio biblioteka   Mokyklos g. 3, Būdvietis 
13. ,,Pasivaikščiojimai knygnešių pėdomis”    03.16 
10.00 val.
  Kučiūnų biblioteka    Vilties g. 4, Kučiūnų k. 
14. Knygrišystės edukacija: knygelių bei skirtukų gamyba ,,Gražiausi lietuviški žodžiai mano knygelėje”   03.16
14.00 val.
  Veisiejų miesto biblioteka.   Vytauto g.7, Veisiejai
15. Kūrybinės veiklos, skirtos Marijos Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos gyvenimui ir kūrybai   03.17
14.00 val.
  Lazdijų rajono savivaldybės viešoji biblioteka    Seinų g. 1. Lazdijai 
16. Valandėlė vaikams, kalbėjimas dzūkų tarme, papročiai, posakiai, dainos „Aš esu dzūkas”   03.17
10.00 val. 
  Kapčiamiesčio biblioteka   Taikos g. 11,
Kapčiamiestis
17. Protmūšis suaugusiems ,,Žodžiai kaip daiktai’’   03.22
15.00 val.
  Metelių biblioteka   Ežero g.5,  Meteliai
18. A. Surdokienės kūrybos skaitymai „Gyvenimas – sava kalba, mintimis, jausmais išreikštas grožis“    03.29
15.00 val. 
  Rudaminos biblioteka    Karaliaus Mindaugo g.14, Rudamina 
19. „Literatūriniai pietūs su krašto kūrėjais. Pavasaris“    03.31
12.00 val.
  Lazdijų rajono savivaldybės viešoji biblioteka   Seinų g. 1. Lazdijai
20. „Eilėraščio perlų karoliai“’.
Linos Marcinkevičienės kūryba
  04.14
11.00 val.
  Naujosios Kirsnos biblioteka    Mokyklos 4, N. Kirsna
21.

Popietė vaikams ,,Mįslės, patarlės ir priežodžiai’’ 

  05.10 15.30val.   Krosnos biblioteka   Alytaus g, 53, Krosna
22. Poezijos popietė ,,Pavasaris kalba meilės eilėmis“ skirtas šv. Mildos dienai ir Lietuvių kalbos dienai    05.12
15.00 val.
  Seiliūnų biblioteka   Dzūkų g. 2, Dzūkų k., A. Kirsnos biblioteka
23. Literatūrinė - muzikinė popietė „Kalba gimtoji lūposna įdėta“   05.19
14.00 val.
  Šeštokų biblioteka   Dzūkų g.19, Šeštokai 
24. „Mano mintys posmais pavirtę”- poezijos pavasaris Kapčiamiestyje   05.26
15.00 val.
  Kapčiamiesčio biblioteka   Taikos g. 11, Kapčiamiestis

We are informing you that this site is using cookies.