Naujienos

 Lazdiju herbas1    Lazdijų rajono savivaldybės administracija


Skelbia konkursą Lazdijų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus pareigoms užimti (PA koeficientas 10,2)

Pareigybės paskirtis:

– vadovauti Lazdijų rajono savivaldybės viešajai bibliotekai ir atsakyti už jos bibliotekinę, informacinę, mokslinę, administracinę, ūkinę ir finansinę veiklą

  Kvalifikaciniai reikalavimai:

  – turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus humanitarinių mokslų, socialinių mokslų studijų krypčių grupių studijas ir ne mažesnę kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį įmonei, įstaigai ar organizacijai ir (ar) jų padaliniams arba verslo ir viešosios vadybos, teisės studijų krypčių grupių studijas ir ne mažesnę kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį kultūros arba informacinės veiklos srityje veikiančiai įmonei, įstaigai ar organizacijai ir (ar) jų padaliniams;

  – mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą);

  – turėti šias vadovavimo sričių kompetencijas: strateginio valdymo; lyderystės; bibliotekos struktūros, procesų, išteklių valdymo.

Dokumentai teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (VATIS) 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje dienos (2022-01-24, skelbimo Nr. 76645).    

 

Informacija atnaujinta 2022-01-26 09:28

We are informing you that this site is using cookies.