Naujienos

Select your language

LAZDIJŲ KRAŠTO LITERATŪRINIS KELIAS
Projekto veiklomis siekiama puoselėti kraštui svarbių žmonių atminimą. Interaktyvaus literatūrinio žemėlapio sukūrimą ir nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato, rašytojo Sigito Gedos atminimo įamžinimui finansavimą skyrė Lietuvos kultūros taryba ir Lazdijų rajono savivaldybė.

ATRASK SAVE LAZDIJŲ JC
Projekto tikslas - skatinti jauną žmogų savanoriškai dalyvauti jo poreikius atitinkančiose veiklose, ugdyti verslumo bei darbo rinkai reikalingus įgūdžius, įtraukiant socialinę atskirtį patiriančius ir mažiau galimybių turinčius jaunuolius. Projektą finansavo Jaunimo reikalų agentūra.

TAŠKAVIMAS DZŪKIŠKŲ TAUTINIŲ JUOSTŲ MOTYVAIS
Projekto vykdymo metu dalyviai susipažindinti su Lazdijų kraštui būdingais dzūkiškų juostų raštų motyvais, ornamentais. Praktinių užsiėmimų metu išbandė taškavimo techniką, susipažino su darbo specifika, medžiagomis ir įrankiais. Projektą finansavo Lazdijų rajono savivaldybė, lėšos skirtos iš priemonės „Etninės kultūros išsaugojimo ir puoselėjimo projektų, veiklų finansavimas“

PATIRTIS KURIA ATEITĮ
Atsižvelgiant į jaunuolių poreikius šio projekto metu sudarytos palankios sąlygos veiklose dalyvauti jaunimui gyvenančiam toliau nuo rajono centro. Projekto įgyvendinimui pasirinktos trys kaimo bendruomenės: Birutės, Vytautų bei Kučiūnų. Pateisinant Lazdijų rajono jaunimo lūkesčius bei poreikius skatinamas jaunų žmonių kompetencijų ugdymas, jaunimo iniciatyvų įgyvendinimas, įsitraukimo į bendruomeninę veiklą. Projektą finansavo Lazdijų rajono savivaldybė.

LITERATŪRINIU KELIU SU KRAŠTO KŪRĖJAIS
Projekto vienas iš prioritetų - parengti, išleisti ir pristatyti Lazdijų krašto kūrėjų kūrybos antologiją, siekiant išsaugoti ir efektyviomis priemonėmis populiarinti Dzūkijos kraštui svarbių žmonių atminimą. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu surinkta krašto kūrėjų kūryba, išleista ir pristatyta antologija. Projektą finansavo Lietuvos kultūros taryba ir Lazdijų rajono savivaldybė.

ŠAKAR MAKAR VASARA 2022
Lazdijų rajono savivaldybė finansavo vaikų vasaros stovyklos programą. Pagrindinis programos tikslas – sudaryti sąlygas turiningai edukacinei bei kultūrinei veiklai ir prasmingam bibliotekos skaitytojų vaikų užimtumui vasaros atostogų metu.