Naujienos

Select your language

exlibris koreguotas 1 1

Premija skiriama: kūrėjams, kurie praėjusiais kalendoriniais metais savo kūrybos tekstais (proza, poezija, publicistika, eseistika, tinklaraščiais ir kt.) garsino Lazdijų kraštą ir jo žmones, arba Lazdijų rajono savivaldybės bibliotekininkams už reikšmingą indėlį bibliotekininkystės srityje.

Komisija vertins pateiktus darbus pagal medžiagos originalumą ir autentiškumą, meninę raišką, kūrybiškumą, stiliaus savitumą, kalbos ir rašto kultūrą arba bibliotekinio darbo inovatyvumą, kūrybiškumą, profesinę kompetenciją ir pasiekimus. Šia premija siekiama įprasminti pirmojo Lazdijų bibliotekininko, vaikų rašytojo Albino Andrulionio atminimą.
Premija iš Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto lėšų bus įteikta jau penktą kartą. Kviečiame užpildytą anketą kartu su kūrėjų publikuotais kūriniais arba bibliotekininkų veiklos aprašymais pateikti užklijuotame voke iki 2022 m. spalio 15 d. 17.00 val.Lazdijų viešosios bibliotekos Vartotojų aptarnavimo skyriuje adresu: Seinų g.1, Lazdijai. Premijos nuostatus skaitykite interneto svetainėje: https://www.rsvb.lt Kontaktai pasiteirauti: mob. +370 (612) 08779, el. p. lazdijubiblioteka@rsvb.lt