Naujienos

Projektas „Lazdijų rajono kaimų patrauklumo didinimas atnaujinant bibliotekas“ baigtas. Projekto įgyvendinimui buvo naudojamos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sričių „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros lėšos, LR valstybės biudžeto lėšos ir Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto lėšos. Įgyvendinant projektą atnaujintos Metelių, Aštriosios Kirsnos ir Seiliūnų bibliotekos. Įgyvendinto projekto vertė yra 198 670, 79 Eur. Lazdijų rajono savivaldybė skyrė 39 734, 17 Eur. biudžeto lėšų. Likusioji pinigų suma finansuota iš LR valstybės biudžeto ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros lėšų.
Šiuolaikiškas interjeras, patrauklios erdvės džiugina ir skaitytojus, ir darbuotojus. Projekto metu Metelių, Aštriosios Kirsnos, Seiliūnų bibliotekose buvo atlikti patalpų kapitalinio remonto darbai. Langų ir durų keitimas, grindų, sienų ir lubų remontas, elektros sistemos atnaujinimas, santechnikos įrenginių atnaujinimas, kompiuterinių tinklų atnaujinimas, vėdinimo sistemos atnaujinimas, šildymo sistemos atnaujinimas. Be to, buvo įsigyta knygų lentynų.
Lazdijų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Renata Rudienė kviečia visus dažniau eiti į bibliotekas, naudotis teikiamomis elektroninėmis paslaugomis, dalyvauti mokymuose, išsirinkti norimą knygą ar tiesiog pabendrauti.
„Po 20 metų pagaliau dirbu šviesiose, šiltose, jaukiose patalpose. Anksčiau niūri biblioteka, dabar tapo neatpažįstama. Lankytojai džiaugiasi gražia biblioteka ir linki dar ilgai gyvuoti, mat Metelių biblioteka- vienintelis kultūros židinys čia. Skaitytojai bibliotekoje ne tik suranda norimą knygą, bet ir pabūna ilgėliau, noriai dalyvauja renginiuose, pasišnekučiuoja, išgeria arbatos puodelį “,- sako Metelių bibliotekos vyresn. bibliotekininkė Gina Ramanauskienė.
„Anksčiau atskubėję skaitytojai greit išsirinkdavo knygą ir skubėdavo namo, dabar- ne. Ateina net tie, kurie niekad anksčiau neužsukdavo į biblioteką, o ir poilsiautojai, atvykę ilsėtis į mūsų kraštą, vis į biblioteką užbėga. Džiaugiuosi pagausėjusiu būriu skaitytojų“,- sako Seiliūnų bibliotekos vyresn. bibliotekininkė Daiva Povilanskienė.
„Ir aš, ir bibliotekos lankytojai džiaugiamės šviesia, jaukia biblioteka, kurioje smagu leisti laiką, dalyvauti rengiamuose renginiuose. Džiaugiamės gražia biblioteka, mat dar mename tą biblioteką, kurioje buvo šalta, o ir baldeliai seni. Dabar viskas kitaip. Užsukite patys įsitikinsite“,- sako Aštriosios Kirsnos bibliotekos vyresn. bibliotekininkė Rūta Radzevičiūtė.

 Seiliunu renovuota4 viesinimui  meteliu renovuota viesinimui  2 14972 A kirsnos viesinimui
Seiliūnų biblioteka Metelių biblioteka Aštriosios Kirsnos biblioteka

We are informing you that this site is using cookies.