Korupcijos prevencija

Kompetentingas subjektas – Bibliotekos personalo administratorė Rūta Stanulienė yra atsakinga už informacijos apie pažeidimą priėmimą ir registravimą: 8 318 52 977, lazdijubiblioteka@rsvb.lt

We are informing you that this site is using cookies.