Turto panaudos sutartys

Select your language

Duomenys apie perduotą pagal panaudos sutartį nekilnojamąjį turtą

Adresas
 Plotas m2 Unikalus Nr.

Sutarties sudarymo ir galiojimo data

Teisinis pagrindas
 Naudotojas
Dumblio k., Lazdijų sen., Lazdijų r.  106,06  4400-1997-2315  nuo 2010 m. gegužės 1 d. iki 2030 m. gegužės 1 d.  Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 15 d. sprendimu Nr. 5TS-1147  Lazdijų rajono Salų kaimo bendruomenės komitetas
Tujų g. 14., Seiliūnų k., Noragėlių sen., Lazdijų r.  194,46  5996-4011-6018  nuo 2018 m. lapkričio 15 d. iki 2028 m. lapkričio 15 d.  Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 24 d. sprendimu Nr. 5TS-1458  Lazdijų rajono Seiliūnų krašto bendruomenės komitetas 
Vytauto g. 47, Veisiejų m. Lazdijų r.  214,96  5992-0004-4017  nuo 2013 m. vasario 7 d. iki 2033 m. vasario 7 d.  Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. 10V-114  Lazdijų krašto muziejus 
Seinų g. 1, Lazdijų m.  243,91  5900-0000-5019  nuo 2018 m. lapkričio 15 d. iki 2028 m. lapkričio 15 d.  Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 24 d. sprendimu Nr. 5TS-1459  Viešoji įstaiga Lazdijų švietimo centras. 
Sodžiaus g. 35, Mikyčių k., Šventežerio sen., Lazdijų r.  165,08  5992-3002-1013  nuo 2019 m. liepos 4 d. iki
2029 m. liepos 4 d. 
Sutartis pratęsta pagal 2020-05-21 papildomą susitarimą Nr. VB14-9 vadovaujantis 2020 -04-30 tarybos sprendimu 5TS-314 Lazdijų rajono Mikyčių kaimo bendruomenės komitetas