Eimučio Valentino Sventicko gimtinės vieta

Eimutis Valentinas Sventickas. Lietuvos literatūros kritikas, eseistas. Gimė Lazdijų rajone, Delnicoje.  1951 m. rudenį su tėvais buvo ištremtas į Sibirą. 1957 m. grįžo į Lietuvą, mokėsi Šeštokų vidurinėje mokykloje. Baigęs Vilniaus universiteto  Filologijos fakultetą, kuriame studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą.  Nuo 1978 m. – Lietuvos rašytojų sąjungos narys.

Pirmąją knygą – literatūros kritikos straipsnių rinkinį „Eilėraščio kelias“ išleidęs 1978 – aisiais, Eimutis Valentinas Sventickas per ilgus kūrybos metus parašė ir išleido daugiau kaip dvidešimt šiuolaikinės lietuvių  literatūros kritikos, esė knygų, monografijų. Tarp jų – ir populiarioji rašytojo autobiografinė knyga „Guriniai“, kurioje atspindėtas  gimtasis kraštas bei gyvenimo kelyje sutikti žmonės.

2015 m. Valentinui Sventickui suteiktas Lazdijų rajono garbės piliečio  vardas.