Lazdijų bibliotekoje

Albinas Andrulionis

Poetas, rašytojas, vertėjas, bibliotekininkas, mokytojas. Gimė Dzūkijos miškų apsuptame Demeniškių kaime (dabar Lazdijų raj.).Studijavo VDU, 1951 m. baigė Kauno mokytojų seminariją. Kaune baigė bibliotekininkų kursus ir pradėjo vadovauti ką tik įkurtai Lazdijų valstybinei viešajai bibliotekai (1937 m.-1940 m.)

Iš užmaršties šį žmogų iškėlė rašytojas ir publicistas Romas Sadauskas, kuris daug vasarų praleido Andrulionio gimtajame Demeniškių kaime.

Rašytojo gimtosios trobos jau nebėra. Nebėra nei tų langelių mažutėlių, nei girgždančių durelių, kažkada Albino apdainuotų liaudies daina tapusiame eilėraštyje ,,Mano tėviškėlė“.

Siekiant įamžinti kraštiečio, vaikų rašytojo, mokytojo, vertėjo, Lazdijų viešosios valstybinės bibliotekos pirmojo bibliotekininko Albino Andrulionio atminimą 2018 m. įsteigta premija, kuri skiriama kas metai už darbus, nuveiktus praėjusiais kalendoriniais metais tiems kūrėjams, kurie savo kūrybos tekstais (proza, poezija, publicistika, eseistika ir kt.) garsino Lazdijų kraštą ir jo žmones arba Lazdijų rajono savivaldybės bibliotekininkams už reikšmingą indėlį bibliotekininkystės srityje. Albino Andrulionio sodybvietėje 2022 m. pastatyta atminimo lenta.