Naujienos

 Lazdiju herbas1    Lazdijų rajono savivaldybės administracija


Skelbia konkursą Lazdijų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus pareigoms užimti (PA koeficientas 10,2)

Pareigybės paskirtis:

– vadovauti Lazdijų rajono savivaldybės viešajai bibliotekai ir atsakyti už jos bibliotekinę, informacinę, mokslinę, administracinę, ūkinę ir finansinę veiklą

  Kvalifikaciniai reikalavimai:

  – turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus humanitarinių mokslų, socialinių mokslų studijų krypčių grupių studijas ir ne mažesnę kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį įmonei, įstaigai ar organizacijai ir (ar) jų padaliniams arba verslo ir viešosios vadybos, teisės studijų krypčių grupių studijas ir ne mažesnę kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį kultūros arba informacinės veiklos srityje veikiančiai įmonei, įstaigai ar organizacijai ir (ar) jų padaliniams;

  – mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą);

  – turėti šias vadovavimo sričių kompetencijas: strateginio valdymo; lyderystės; bibliotekos struktūros, procesų, išteklių valdymo.

Dokumentai teikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (VATIS) 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje dienos (2022-01-24, skelbimo Nr. 76645).    

 

Informacija atnaujinta 2022-01-26 09:28
 
Renginio pavadinimas 
 
Data 
 
Rengėjas 
 
Institucijos adresas
1.
 „Ką aš žinau apie savo gimtąją kalbą?“ viktorina
 
 02.28
15.00 val.
 
Teizų biblioteka
 
Tiesioji g.33, Teizų k.
 2.
,,Mįslės, patarlės ir priežodžiai’’ popietė vaikams
 
05.10 15.30val.
 
Krosnos biblioteka
 
Alytaus g, 53, Krosna
 3.
Seminaras  „Iš Dzūkijos praeities. Seirijų kraštas. Kalba ir istorija”
 
 04.27
11.00 val.
 
Lazdijų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
 
Seinų g. 1. Lazdijai 
4.
Kūrybinės veiklos, skirtos Bernardo Brazdžionio gyvenimui ir kūrybai 
 
02.24
14.00 val.
 
Lazdijų rajono savivaldybės viešoji biblioteka
 
Seinų g. 1. Lazdijai 
 5.
Kūrybinės veiklos, skirtos Marijos Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos gyvenimui ir kūrybai 
 
03.17
14.00 val. 
 
Lazdijų rajono savivaldybės viešoji biblioteka
 
Seinų g. 1. Lazdijai 
 6.
„Literatūriniai pietūs su krašto kūrėjais. Pavasaris“ 
 
03.31
12.00 val.
 
Lazdijų rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
 
Seinų g. 1. Lazdijai 
 7.
„Eilėraščio perlų karoliai“’.
Linos Marcinkevičienės kūryba
 
04.14
11.00 val.
 
Naujosios Kirsnos biblioteka 
 
Mokyklos 4, N. Kirsna
8. 
Poezijos popietė ,,Pavasaris kalba meilės eilėmis“ skirtas šv. Mildos dienai ir Lietuvių kalbos dienai 
 
05.12
15.00 val.
 
Seiliūnų biblioteka
 
Tujų g. 14, Seiliūnai
9. 
Literatūriniai skaitymai su „Šakar Makar“
 
03.09
13.00 val.
 
Aštriosios Kirsnos biblioteka
 
Dzūkų g. 2, Dzūkų k., A. Kirsnos biblioteka
 10. 
 Paroda ,,Lietuviško žodžio atgarsiai”
 
 03.14 - 28
 
 Būdviečio biblioteka
 
Mokyklos g. 3, Būdvietis 
11.
Protmūšis suaugusiems ,,Žodžiai kaip daiktai’’
 
03.22
15.00 val.
 
Metelių biblioteka
 
Ežero g.5,  Meteliai
12.
Literatūrinė - muzikinė popietė „Kalba gimtoji lūposna įdėta“
 
05-19
14.00 val.
 
Šeštokų biblioteka
 
Dzūkų g.19, Šeštokai 
13.
Meninio skaitymo-konkursas ,,Išmok mylėti žodžius“
 
02.25
15.00 val.
 
Varnėnų biblioteka
 
Liepų g.21 Varnėnai
 14.
Skaitymo popietė ,,Linksmosios lietuvių pasakos’’ 
 
03.09
14 00 val.
 
Verstaminų biblioteka
 
Mokyklos g., 29  Verstaminai 
 15. 
Teatralizuoti garsiniai skaitymai „Šakar Makar“, skirti  lietuvių kalbos dienai paminėti 
 
03.09
12.00 val.  
 
Lazdijų viešoji biblioteka, Vaikų skyrius 
 
Dzūkų g. 2, Dzūkų k., A. Kirsnos biblioteka 
 16.
Paroda ,,Lietuviškų patarlių ir priežodžių vėrinėlis” 
 
02.07-02.24 
 
Kučiūnų biblioteka 
 
Vilties g. 4, Kučiūnų k. 
 17. 
A. Surdokienės kūrybos skaitymai „Gyvenimas – sava kalba, mintimis, jausmais išreikštas grožis“ 
 
03.24
16.00 val. 
 
Rudaminos biblioteka 
 
Karaliaus Mindaugo g.14, Rudamina 
 18.
Knygelės ,,Gražiausias lietuviškas žodis” gaminimas ( 1-4 kl.)
 
02.21
10.00 val. 
 
Kučiūnų biblioteka 
 
Vilties g. 4, Kučiūnai
 19.
 ,,Pasivaikščiojimai knygnešių pėdomis” 
 
03.16 
10.00 val. 
 
Kučiūnų biblioteka 
 
Vilties g. 4, Kučiūnai 
 20.
„Gražiausi lietuviški žodžiai-Tau Lietuva” popietė vaikučiams
 
 02.24
10.00 val.
 
Šventežerio biblioteka 
 
Simno g.3, Šventežeris
 21.
„Lietuva, Lietuva, tu kaip saulė gyva” B. Brazdžionio ir K. Bradūno poezijos skaitymai 
 
02.18
15.00 val.  
 
Kapčiamiesčio biblioteka 
 
Taikos g. 11, Kapčiamiestis
22. 
„Mano mintys posmais pavirtę”- poezijos pavasaris Kapčiamiestyje
 
05.26
15.00 val. 
 
Kapčiamiesčio biblioteka
 
Taikos g. 11,
Kapčiamiestis
23.
 „Aš esu dzūkas”- valandėlė vaikams, kalbėjimas dzūkų tarme, papročiai, posakiai, dainos
 
03.17
10.00 val. 
 
Kapčiamiesčio biblioteka
 
Taikos g. 11, Kapčiamiestis
24.
Sakmių, padavimų, legendų apie Dzūkiją paroda ,,Jei nebūtų mūs kalbos, tai nebūtų Lietuvos” (M. Kudarauskaitė)
 
02.21- 03.15
 
Veisiejų miesto biblioteka
 
Vytauto g. 47,Veisiejai
25.
,,Gražiausi lietuviški žodžiai mano knygelėje” Knygrišystės edukacija: knygelių bei skirtukų gamyba
 
03.16
14.00 val.
 
Veisiejų miesto biblioteka.
 
Vytauto g.7, Veisiejai
 

2022-01-03

esfivp logo pilkas 1024x396

Projekto tikslas
: Pagerinti Laisvės kovų muziejaus teikiamų kultūros paslaugų kokybę ir padidinti jų įvairovę, taip išlaikant esamus bei skatinant papildomus lankytojų srautus.

Tikslinės grupės: Lazdijų rajono savivaldybės gyventojai (vietiniai lankytojai). Pagrindinės amžiaus grupės, į kurias muziejus orientuojasi Lazdijų mieste ir rajone: vaikai ir jaunimas iki 14 metų, jaunimas nuo 15 iki 29 metų, suaugusieji nuo 30 iki 64 metų ir senyvo amžiaus asmenys nuo 65 metų amžiaus ir daugiau. Taip pat orientuojamasi į Alytaus regiono gyventojus (regioniai lankytojai), Lietuvos gyventojus (nacionaliniai lankytojai), lankytojus iš užsienio. Išskiriama ir kultūrinio, pažintinio turizmo paslaugų teikėjai.

Projekto rezultatas: projekto įgyvendinimo metu bus rekonstruotas pastatas, esantis Vytauto g. 18, Lazdijuose, kurio I aukšte bus įrengta lankytojams patogi ir patraukli muziejaus aplinka: lankytojų priimamasis su ekspozicijų detalėmis sudominančiomis muziejaus ekspozicijomis, konferencijų salė, kabinetai muziejaus darbuotojams, II (palėpės) aukšte visa erdvė bus skirta ekspozicijoms.

Rekonstravus pastatą, esantį Vytauto g. 18, Lazdijuose ir į jį perkėlus Laisvės kovų muziejų, pirmiausia tikimasi užtikrinti Lazdijų rajono savivaldybės gyventojų poreikius, ypač moksleivių, vietinių gyventojų ir visų besidominčių ir neabejingų Lazdijų rajone vykusių Laisvės kovų istorijai. Tikimasi, kad atsinaujinęs muziejus paskatins muziejuje apsilankyti ir istorija mažiau besidominčius lankytojus, kurie sudalyvavę edukacinėse programose, aplankę muziejaus ekspozicijas norės čia sugrįžti ir pasidomėti Lazdijų krašto ir Lietuvos istorija išsamiau. Atsinaujinęs muziejus paskatins regioninius, nacionalinius ir užsienio lankytojus aplankyti atsinaujinusiame muziejuje įrengtas ekspozicijas, sudalyvauti kultūriniuose renginiuose, edukacinėse programose. Atnaujinus muziejinę ir ekspozicinę įrangą, muziejaus darbuotojai turės galimybes suorganizuoti daugiau įvairesnių renginių ir taip pritraukti daugiau lankytojų.

Bendra projekto vertė – 451088,60 Eur, iš jų: ES struktūrinių fondų lėšos – 278729,28 Eur, Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto lėšos – 172359,30 Eur.

Projekto vykdymo pradžia – 2016-05-11

Projekto vykdymo pabaiga – 2021-12-31

Projekto vykdytojas – Lazdijų rajono savivaldybės administracija.

Projekto įgyvendinimui naudojamos Europos regioninės plėtros fondo lėšos pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-R-305 „Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“ ir Lazdijų rajono savivaldybė biudžeto lėšos.

Informaciją pateikė
Irena Eimanavičienė
Lazdijų rajono savivaldybės administracijos
Strateginio planavimo ir
investicinių projektų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė
Mob. tel. 8 612 08671
El. p. irena.eimanaviciene@lazdijai.lt

Informacija atnaujinta 2022-01-14 15:40

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.