Kraštotyriniai darbai

Pasirinkite savo kalbą

Kalniškės miško partizanų dainos / parengė R. Čekaitytė.- Lazdijai: Šeštokų vid. m-kla, 1999.- 139 p.
Smulkioji tautosaka iš Veisiejų apylinkės / parengė V. Česnavičienė.- Lazdijai: Lazdijų CB Abarauskų filialas, 1985.- 25 p.
Tautosaka / parengė K. Pileckaitė, V. Kyguolis.- Lazdijai: Šeštokų vid. m-kla, 2002.- 97 p.
Tautosaka / parengė V. Dvilinskaitė, S. Buzaitė.- Lazdijai: Šeštokų vid. m-kla, 2002.- 135 p.
Teizų moterų ansamblio dainynas / parengė D. Karaliūnienė.- Lazdijai: LazdijųVB Teizų padalinys, 2010.- 7 p.