Tapkite skaitytoju!

Pasirinkite savo kalbą

KAIP TAPTI SKAITYTOJU

Bibliotekos skaitytojais gali būti visi Lietuvos ir užsienio šalių piliečiai.

Norint tapti bibliotekos skaitytoju, reikia:

Susipažinti su Naudojimosi biblioteka taisyklėmis

Įsigyti nemokamą skaitytojo pažymėjimą bibliotekoje (Seinų g. 1, Lazdijai).

Pateikti pasą ar kitą identifikacinį dokumentą su nuotrauka, asmens kodu ir parašu.

Užpildyti registracijos kortelę.

Vaikai iki 16 metų amžiaus registruojami atėję su tėvais, įtėviais ar globėjais, kurie užpildo nustatytos formos paraišką, arba pateikia tėvų, įtėvių ar globėjų užpildytą paraišką.

Bibliotekoje naudojamas LIBIS (Lietuvos integralios bibliotekų sistemos) skaitytojo pažymėjimas.

LIBIS skaitytojo pažymėjimai galioja visose LIBIS skaitytojų aptarnavimo posistemį įdiegusiose bibliotekose.

Vartotojai, įsigiję LIBIS skaitytojo pažymėjimą kitose Lietuvos bibliotekose, privalo Bibliotekoje užsiregistruoti. Įsigyti kito bilieto nereikia.

Kiekvienas esate laukiamas mūsų bibliotekoje!

Paskutinis atnaujinimas: 2021-09-06