Veikla

Naudojimosi Lazdijų rajono savivaldybės viešąja biblioteka taisyklės (atsisiųsti PDF>)

Lazdijų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos etikos kodeksas (atsisiųsti PDF>)

Lazdijų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos darbo organizavimo karantino metu tvarkos aprašas (atsisiųsti PDF>)

Lazdijų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimo ekstremaliosios situacijos laikotarpiu tvarkos aprašas (atsisiųsti PDF>)

Nuotolinio darbo Lazdijų rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje tvarkos aprašas (atsisiųsti PDF>)

Lazdijų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vidaus tvarkos taisyklės (atsisiųsti PDF>)

Lazdijų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos ir jos padalinių darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašas (atsisiųsti PDF>)

Lazdijų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojų atrankos tvarkos aprašo ir konkursų pareigoms, įtrauktoms į konkursinių pareigų sąrašą, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo tvirtinimo pakeitimas (atsisiųsti PDF>)

Lazdijų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas (atsisiųsti PDF>)

Lazdijų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojų atrankos tvarkos aprašas. (atsisiųsti PDF>)

Lazdijų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos konkursų pareigoms, įtrauktoms į konkursinių pareigų sąrašą organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas. (atsisiųsti PDF>)

Lazdijų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos asmens duomenų tvarkymo taisyklės (atsisiųsti PDF>)

Pastatų (Patalpų) apsaugos tvarkos aprašas (atsisiųsti PDF>)

Vaizdo stebėjimo įrangos naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašas (atsisiųsti PDF>)

Paskutinis atnaujinimas: 2020-02-03


We are informing you that this site is using cookies.