Naujienos

2022-01-03

esfivp logo pilkas 1024x396

Projekto tikslas
: Pagerinti Laisvės kovų muziejaus teikiamų kultūros paslaugų kokybę ir padidinti jų įvairovę, taip išlaikant esamus bei skatinant papildomus lankytojų srautus.

Tikslinės grupės: Lazdijų rajono savivaldybės gyventojai (vietiniai lankytojai). Pagrindinės amžiaus grupės, į kurias muziejus orientuojasi Lazdijų mieste ir rajone: vaikai ir jaunimas iki 14 metų, jaunimas nuo 15 iki 29 metų, suaugusieji nuo 30 iki 64 metų ir senyvo amžiaus asmenys nuo 65 metų amžiaus ir daugiau. Taip pat orientuojamasi į Alytaus regiono gyventojus (regioniai lankytojai), Lietuvos gyventojus (nacionaliniai lankytojai), lankytojus iš užsienio. Išskiriama ir kultūrinio, pažintinio turizmo paslaugų teikėjai.

Projekto rezultatas: projekto įgyvendinimo metu bus rekonstruotas pastatas, esantis Vytauto g. 18, Lazdijuose, kurio I aukšte bus įrengta lankytojams patogi ir patraukli muziejaus aplinka: lankytojų priimamasis su ekspozicijų detalėmis sudominančiomis muziejaus ekspozicijomis, konferencijų salė, kabinetai muziejaus darbuotojams, II (palėpės) aukšte visa erdvė bus skirta ekspozicijoms.

Rekonstravus pastatą, esantį Vytauto g. 18, Lazdijuose ir į jį perkėlus Laisvės kovų muziejų, pirmiausia tikimasi užtikrinti Lazdijų rajono savivaldybės gyventojų poreikius, ypač moksleivių, vietinių gyventojų ir visų besidominčių ir neabejingų Lazdijų rajone vykusių Laisvės kovų istorijai. Tikimasi, kad atsinaujinęs muziejus paskatins muziejuje apsilankyti ir istorija mažiau besidominčius lankytojus, kurie sudalyvavę edukacinėse programose, aplankę muziejaus ekspozicijas norės čia sugrįžti ir pasidomėti Lazdijų krašto ir Lietuvos istorija išsamiau. Atsinaujinęs muziejus paskatins regioninius, nacionalinius ir užsienio lankytojus aplankyti atsinaujinusiame muziejuje įrengtas ekspozicijas, sudalyvauti kultūriniuose renginiuose, edukacinėse programose. Atnaujinus muziejinę ir ekspozicinę įrangą, muziejaus darbuotojai turės galimybes suorganizuoti daugiau įvairesnių renginių ir taip pritraukti daugiau lankytojų.

Bendra projekto vertė – 451088,60 Eur, iš jų: ES struktūrinių fondų lėšos – 278729,28 Eur, Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto lėšos – 172359,30 Eur.

Projekto vykdymo pradžia – 2016-05-11

Projekto vykdymo pabaiga – 2021-12-31

Projekto vykdytojas – Lazdijų rajono savivaldybės administracija.

Projekto įgyvendinimui naudojamos Europos regioninės plėtros fondo lėšos pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-R-305 „Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“ ir Lazdijų rajono savivaldybė biudžeto lėšos.

Informaciją pateikė
Irena Eimanavičienė
Lazdijų rajono savivaldybės administracijos
Strateginio planavimo ir
investicinių projektų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė
Mob. tel. 8 612 08671
El. p. irena.eimanaviciene@lazdijai.lt

Informacija atnaujinta 2022-01-14 15:40

We are informing you that this site is using cookies.