Nuostatai

Lazdijų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos naujos redakcijos nuostatai patvirtinti 

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. 5TS-497