Genė Drūtytė-Semenienė

Literatė, spaudos darbuotoja. Kaimo rašytojų sąjungos narė. Gimė Dzyviliškių kaime, Lazdijų rajone.

Besimokydama pradinėje mokykloje, parašė pirmąjį savo kūrinėlį. Vėliau baigė  Bukiškių (Vilniaus r.) žemės ūkio mechanizacijos mokyklą, gyveno Žemaitkiemyje,  Lazdijų kaime. Rašė eilėraščius, noveles, apsakymus. Literatė iš viso parašė ir išleido 22 knygas.  

Rašytoja sakė, kad didžiausią gyvenimo prasmę teikia šeima. Visada stengėsi padėti  kitiems, daryti gera. Jei išgirsdavo, kad kas nors nukentėjo nuo gaisro, veždavo jiems paramą, tėvų neprižiūrimiems  vaikams dovanodavo drabužių, giminaičių atsiųstų iš Amerikos, šelpė ir pinigais.

Kaimo rašytoja G. Semenienė paliko didžiulį pėdsaką savo mylimų žmonių širdyse, gyvenime – pėdsaką gerų darbų ir kūrybos, kurioje puoselėjama dzūkiška tarmė, atsispindi kaimo žmonių likimai, tarpusavio santykiai, kolūkinė santvarka, pokario laikotarpis.

Garso įrašas

Vietovės panorama

Vietovės žemėlapis

Dalintis:

Kopijuoti kodą.