Motiejus Gustaitis

Romos katalikų dvasininkas, kunigas, poetas, vertėjas, literatūros ir kultūros tyrinėtojas, pedagogas.

Vienas iš „Žiburio“ draugijos steigėjų. 1907 m. įsteigtos Marijampolės mergaičių progimnazijos direktorius. 1914 m. lankėsi Amerikoje, rinko aukas „Žiburio“ draugijai. Pirmojo pasaulinio karo metais kartu su progimnazija pasitraukė į Rusiją. 1918 m. grįžo į Lietuvą, paskirtas Seinų „Žiburio“ gimnazijos direktoriumi. Lenkams užėmus Seinus, 1920 m. gimnazija perkelta į Lazdijus. Lazdijuose gyveno iki mirties, toliau ėjo gimnazijos direktoriaus pareigas. Jo dėka gimnazijai nupirktas namas su žemės sklypu, įsteigti moksleivių bendrabučiai, valgykla. 1923 metais parašė pirmąjį lietuvišką literatūros teorijos vadovėlį „Stilistika“.

Gustaičio lyrika yra sunkoka formos ir stiliaus atžvilgiu. Rimta ir net rūsti savo turiniu. Gustaitis ne lengvo jausmingumo, ne svajingo muzikalumo dainius, bet gilios refleksijos, maldingos ekstazės ir abstrakcijų mintytojas. Gustaitis paneigia Žemę su jos aistromis, į gyvenimą žiūri iš idealų ir pareigų aukštybės. Grynas idealizmas ir antžemiškų aukštybių pamėginimas primygtinai pabrėžiamas tuose eilėraščiuose, kurie turi aiškų poetinio kredo pobūdį, kuriuose Gustaitis poetiniais vaizdais nagrinėja poeto pašaukimo temas.

M. Gustaičio kapas Lazdijų kapinėse – vietinės reikšmės istorijos paminklas. Lazdijuose veikia Motiejaus Gustaičio memorialinis muziejus, įsteigtas jo gyventame name. Ekspozicijoje rodomos nuotraukos, knygos, laiškai, prisiminimai, pasakojantys apie M. Gustaičio gyvenimą ir kūrybą. Viena iš Lazdijų gatvių pavadinta Motiejaus Gustaičio vardu. 1995 m. M. Gustaičio vardu pavadinta Lazdijų gimnazija.

Garso įrašas

Vietovės panorama

Vietovės žemėlapis

Dalintis:

Kopijuoti kodą.