Žymūs kraštiečiai

Pasirinkite savo kalbą

Maloniai prašome turinčius pasiūlymų rašyti gita.lukoseviciene@rsvb.lt

Aleksandravičius Vincas (g. 1865 sausio 28 d. Pėdiškiuose, Krosnos valsč., Lazdijų apskr. – 1952 m.) – kunigas kanauninkas, religinės literatūros rengėjas, giesmių eiliuotojas, kompozitorius.

Alksninytė-Garbštienė Ona (g. 1906 m. Giratėje, Lazdijų r. –1986 m.) – dienraščių knygos autorė, pedagogė.

Aceris-Elmanas, Jonas (g. 1893 m. Petroškuose, Lazdijų r. – 1942 m.) – poetas, JAV lietuvių spaudos darbuotojas.

Ambrazaitytė Nijolė (g. 1939 m. vasario 21 d. Lazdijų rajone, Burakavo kaime – 2016 m. lapkričio 27 d., Vilniuje) – Lietuvos operos solistė (mecosopranas), Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos akto dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo signatarė.

Andrulionis Albinas  (1908 m. rugpjūčio 14 d. Demeniškiuose, Lazdijų raj. – 1986 m. sausio 7 d. Kaune) – lietuvių poetas, prozininkas.

Arminas Anicetas (g. 1931 m. vasario 9 d. Būdvietyje, Lazdijų r. – 1998 m. sausio 26 d. Vilniuje) –kompozitorius, choro dirigentas, pedagogas, humanitarinių mokslų daktaras, profesorius.

Auryla Vincas (g. 1923 m. gruodžio 7 d. Ricieliuose, Alytaus apskr. – 2009 m. balandžio 2 d. Vilniuje) – lietuvių literatūros tyrinėtojas, humanitarinių mokslų daktaras.

Baliutytė-Ryliškienė Elena (g.1954 m.gegužės 4 d. Paliūnuose, Lazdijų r.) – literatūrologė, kritikė.

Baležentis Alvydas (g. 1949 m. sausio 10 d. Straigiuose, Lazdijų r.) – socialinių mokslų daktaras, Lietuvos politinis bei visuomenės veikėjas. MRU Viešojo administravimo fakulteto Personalo vadybos ir organizacijų plėtros katedros profesorius.

Bigelytė-Bulavienė Gražina (g. 1938 m. gegužės 6 d. Padumbliai, Kapčiamiesčio vls. – 2009 m. rugsėjo 28 d. Vilnius) – televizijos diktorė, redaktorė.

Bindokas Juozas (g. 1951 m. gegužės 5 d. Lazdijuose) – aktorius, fotomenininkas. Šiaulių dramos teatro aktorius, Lietuvos teatro sąjungos Šiaulių skyriaus pirmininkas.

Bleizgys Gintaras (g. 1975 m. liepos 4 d. Druskininkuose) – poetas, literatūros kritikas. Rašytojas dažnai recenzuoja bei kritikuoja kitų poetų darbus, savo publikacijas skelbia kultūros savaitraštyje „Šiaurės Atėnai“. UAB „SIKS“ direktorius, valdybos pirmininkas, Tarptautinės rašytojų organizacijos Lietuvių PEN centro viceprezidentas, visuomeninės organizacijos „Poetinis Druskininkų ruduo“ revizijos narys.

Budrevičius Viktoras (g. 1928 m. spalio 1 d. Derviniuose, Lazdijų r. – 1993 m. rugsėjo 15 d. Vilniuje) – kompozitorius, choro dirigentas, pedagogas.

Cidzikas Petras (g. 1944 m. balandžio 25 d. Šeštokuose, Lazdijų r. – 2019 m. sausio 21 d. Vilniuje) – Lietuvos visuomenės veikėjas, rezistentas, disidentas.

Chilinskis Samuelis Boguslavas (g. apie 1631 m. Šventežeryje, Lazdijų r. – m. 1666 m. liepos 5 d. Londone, Anglija) – pirmasis Biblijos vertėjas į lietuvių kalbą, kurio vertimas buvo imtas spausdinti.

Dabrukas Balys (g. 1926 m. lapkričio 26 d. Sankonyse, Lazdijų r.) – tautodalininkas, medžio drožėjas.

Dimša Petras (g. 1938 m. spalio 30 d. Šadžiūnuose, Lazdijų r.) – televizijos režisierius, aktorius, poetas. Petro Abukevičiaus vardo premijos komisijos vadovas.

Dumbliauskas Romas (g. 1955 m. birželio 4 d. Veisiejuose, Lazdijų r.) – sportininkas, rankininkas. Tarptautinės klasės sporto meistras. Ilgametis Kauno „Granito“ ir Lietuvos rankinio rinktinės žaidėjas. Nuo 1990 m. gyvena ir žaidžia Prancūzijoje.

Flikas Rokas (vok. Rokas Flick, iki 1989 m. Rokas Alvydas Liaukonis, g. 1936 m. rugpjūčio 16 d. Veisiejuose – 2023 m. vasario 26 d. Klaipėdoje) – ekonomistas, rašytojas.

Endrijaitis Jonas (g. 1955 m. sausio 7 d. Smalininkuose, Jurbarko r.) – poetas, rašytojas. Vilniaus vaikų ir jaunimo klubo „Kregždutė“ direktorius, Vilniaus vaikų ir jaunimo klubų asociacijos prezidentas, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos, Lietuvos žurnalistų sąjungos narys.

Geda Sigitas Zigmas (g. 1943 m. vasario 4 d. Pateriuose, Lazdijų r. – 2008 m. gruodžio 12 d. Vilniuje. Palaidotas Antakalnio kapinėse.) – poetas, dramaturgas, kritikas, vertėjas, eseistas. Sigitas Geda – pirmasis Lazdijų rajono garbės pilietis. Šis titulas jam suteiktas 2001 m. gegužės 28 d. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 361.
2022 m. Lazdijų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vykdyto projekto „Lazdijų krašto literatūrinis kelias“ rezultatas – sukurta atminimo lenta rašytojui S. Gedai (autorius lazdijietis skulptorius Algis Kasparavičius).

Gustaitis Motiejus (1870 m. vasario 27 d. Rokuose – 1927 m. gruodžio 23 d. Lazdijuose) – Romos katalikų dvasininkas, kunigas, poetas, vertėjas, literatūros ir kultūros tyrinėtojas, pedagogas. Vienas iš pirmųjų poetų simbolistų. Jo kapas Lazdijų kapinėse – vietinės reikšmės istorijos paminklas. Lazdijuose veikia Motiejaus Gustaičio memorialinis muziejus, 1990 m. įsteigtas jo gyventame name. Viena iš Lazdijų gatvių pavadinta Motiejaus Gustaičio vardu. 1995 m. M. Gustaičio vardu pavadinta Lazdijų gimnazija.

Greblikas Vytas Jonas (g. 1934 m. lapkričio 25 d. Rudaminoje ) – žurnalistas, redaktorius.

Jekentaitė-Aleksandravičienė Julija (g. 1942 m. liepos 10 d. Veršiuose, Lazdijų r.) – rašytoja, Lietuvos rašytojų sąjungos narė.

Jonuškaitė-Madelaine Ilona (g. 1984 birželio 25 d. Lazdijuose.) Baigė Motiejaus Gustaičio gimnaziją. Studijavo Marijampolės kolegijoje dailę. Po mokslų išvyko į Vilnių: dirbo reklamos agentūroje, studijavo universitete. Rašyti pradėjo besimokydama Lazdijuose. Jos kūryba spausdinta Lazdijų rajono literatų klubo „Jotvingis" almanache „Svetimi tarp savų" (2006). Šiuo metu gyvena Šveicarijoje, Ženevoje, kur 2023 m. parašė pirmąją savo knygą „Nuodas“.

Kaluškevičius Benjaminas (g. 1934 m. kovo 31 d. Būdvietyje, Lazdijų r.) – bibliotekininkas, spaudos darbuotojas, kraštotyrininkas, Lietuvos knygnešio draugijos valdybos narys.

Karatajus Vladas (g. 1925 m. liepos 28 d. Vilkaviškyje – 2014 m. balandžio 19 d. Vilniuje) – Lietuvos tapytojas.

Kavaliauskas Vilius (g. 1951 m. gegužės 27 d. Pabaiske) – žurnalistas, kolekcininkas, Ričardo Mikutavičiaus fondo pirmininko pavaduotojas.

Kauzonas Ferdinandas (g. 1943 m. kovo 11 d. Uciekoje, Varėnos r.) – žurnalistas, redaktorius, dienraščio „Respublika“ apžvalgininkas.

Kašelionis Bronius (g. 1942 m. sausio 16 d. Krikštonyse, Lazdijų r.) – literatas, spaudos darbuotojas, kraštotyrininkas.

Korsakas Vincas (g. 1928 m. birželio 20 d. Navikuose, Lazdijų r. – 2005 m.) – poetas, politinis kalinys, Lietuvos rašytojų sąjungos narys.

Kazokas Vincas
(g. 1919 m. sausio 15 d. Mečiūnuose, Kapčiamiesčio valsčius, Seinų apskritis – 1984 m. spalio 30 d. Sidnėjuje, Australija) – Lietuvos rašytojas, žurnalistas, vertėjas, visuomenės veikėjas.

Kuckailis Juozas (g. 1937 m. kovo 3 d. Taikūnuose, Lazdijų r.– 2013 m. lapkričio 4 d. Vilniuje) – Lietuvos žurnalistas, redaktorius, kraštotyrininkas, Leipalingio kalendoriaus autorius.

Kudzys Antanas (g. 1925 m. gegužės 19 d. Seirijuose, Lazdijų r. – 2015 m. spalio 31 d. Vilniuje) – Lietuvos inžinierius-statybininkas, habilituotas mokslų daktaras, profesorius, Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys. Antanui Kudziui Lazdijų rajono garbės piliečio vardas suteiktas 2007-12-19 Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.5TS-245.

Kulvietienė - Kazlauskaitė Regina (g. 1953 m. balandžio 15 d., Lazdijuose) – dr.,doc., VGTU Fundament. mokslų fakulteto Informacinių technologijų katedros docentė.

Marčiulionis Antanas (g. 1943 m. sausio 25d. Seirijuose, Lazdijų r.) - „Senukų“ įmonių asociacijos laikraščio „Verslumo dvasia“ redaktorius.

Marčiukonis Juozas(g. 1914 m. spalio 11 d. Roliuose, Lazdijų r. – 1950 m. gruodžio2 d.) – poetas, kunigas.

Marcinkevičius Vidas(g.1945 m. rugpjūčio 7 d. Viskakarčiamėje, Lazdijų r. – 1978 rugpjūčio 10 d. Vilniuje) – poetas, žurnalistas.

Maksimaitis-Maksimavičius Antanas (g. 1900 m. Akmeniuose, Lazdijų r. – 1943 m. gegužės 26 d. Oriole (Rusija), 1954 palaikai perlaidoti Panevėžyje) – poetas, vertėjas, dailininkas, kartografas, pedagogas, karininkas

Milukaitė-Buragienė Dalia (g. 1949 m. kovo 10 d. Šeštokuose, Lazdijų r.) – poetė, medikė.

Milukas Antanas (g. 1871 m. birželio 13 d. Šeštokuose, Krosnos vls. – 1943 m. kovo 19 d. Niujorke, JAV) – JAV lietuvių kunigas, visuomenės veikėjas, spaudos darbuotojas, publicistas, kritikas.

Mikalauskas Vytautas (g. 1921 m. kovo 2 d. Jaseniaukoje, Lazdijų r. – 2002 m. vasario 7 d. Vilniuje) – Lietuvos kino režisierius, kinotyrininkas.

Mockus-Mockevičius Petras (slapyvardis Diemedėlis) (g. 1895 m. spalio 19 d. Vidugiriuose, Punsko vls. – 1922 m. birželio 14 d. Sventijanske , Kapčiamiesčio vls.) – Lazdijų pradinės mokyklos mokytojas, prozininkas ir poetas.

Liniauskas Jonas(g. 1955 m. vasario 12 d. Pabradėje, Pabradės rajonas) – poetas, knygų vaikams autorius.

Labėnas-Kariūnas Benediktas(g. 1918 m. vasario 20 d. Staidaruose, Lazdijų r. – 1949 m. kovo 7 d. Kalesninkų miške) – Lietuvos partizanas, literatas.

Nėris Salomėja (Bačinskaitė-Bučienė) (g. 1904 m. lapkričio 17 d. Kiršuose, Alvito valsčius, Vilkaviškio apsk. – 1945 m. liepos 7 d. Maskvoje) – lietuvių poetė. 

Palukaitis Vincas (g. 1855 m. gruodžio 14 d. Skindeliškėje (buv. Spraulių vienk., Bagotosios vlsč.) – 1932 rugsėjo 19 d. Kaune) – draudžiamosios lietuviškos spaudos platinimo organizatorius, visuomenės veikėjas, spaudos darbuotojas. Mokytojas. 1877 baigęs Veiverių mokytojų seminariją iki 1888 mokytojavo Kapčiamiestyje.

Pažėraitė Karolė-Keseliūnienė (g. 1903 m. rugpjūčio 6 d. Krasnike, Liublino vaivadija, Lenkija – 1988 m. birželio 8 d. Putname, Konektikuto valstija) – JAV lietuvė, rašytoja.

Povilionienė Veronika (g. 1946 m. lapkričio 18 d. Kareivonyse, Lazdijų r.) – lietuvių liaudies folkloro dainininkė, pagarsėjusi tradicinėmis liaudies dainomis ir moderniomis liaudies dainų aranžuotėmis, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatė, etnologė, folkloro ansamblio „Blezdinga“ vadovė, Lietuvos liaudies kultūros centro vyresnioji specialistė, Lazdijų rajono garbės pilietė. Veronikai Povilionienei Lazdijų rajono garbės piliečio vardas suteiktas 2008-05-21 Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.5TS-410.

Radzevičiūtė-Andriuškevičienė Elė (g. Radzevičiūtė-Andriuškevičienė Elė (g. 1924 m. Žagariuose, Seirijų sen.– 1998 m.) – poetė, dainų autorė, spaudos darbuotoja, pokario rezistencinio judėjimo dalyvė.

Radžiukynas Danielius Vincas (g. 1933 m. sausio 20 d. Sangrūdoje, Lazdijų r.) – dr. (socialiniai m.), doc., mokslininkas.

Raulinaitis Adolfas (g. 1903 m. kovo 9 d. Šadžiūnuose, Lazdijų r. – 1987 m. rugsėjo 6 d. Vilniuje) – pedagogas, kalbininkas, poetas, dramaturgas, istorikas, visuomenės veikėjas.

Rudzinskas Valerijus (g. 1960 m. kovo 21 d. Šiauliuose) – kunigas, poetas.

Rudzikas Zenonas Rokus (g. 1940 m. rugpjūčio 16 d. Gulbiniškėje, Lazdijų r. – 2011 m. birželio 8 d. Vilniuje) – Lietuvos fizikas, habilituotas fizinių mokslų daktaras, profesorius, akademikas, Lietuvos mokslų akademijos prezidentas (2003–2009).

Sadauskas Danielius (g. 1940 m. birželio 15d. Petroškuose, Lazdijų r. – 2015 m. rugpjūčio 16 d. Vilniuje) – Lietuvos nacionalinės filharmonijos solistas, labdaros fondo „Muzikinė auka“ vadovas, draugijos „Pilis“ narys, labdaros ir paramos fondo Vinco Kudirkos vardui įamžinti steigėjas. Danieliui Sadauskui Lazdijų rajono garbės piliečio vardas suteiktas 2013-10-31 Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.5TS-865.

Sadauskas Romas (g. 1938 m. lapkričio 21 d. Marijampolėje) – Lietuvos rašytojas, publicistas, žurnalistas, redaktorius, Lietuvos rašytojų sąjungos narys. Romui Sadauskui Lazdijų rajono garbės piliečio vardas suteiktas 2013-10-31 Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.5TS-866.

Saladinskaitė – Jurgelionienė Elvyra (g. 1936 m. sausio 16 d. Maišymuose ,Lazdijų r.) – dailininkė, grafikė, Lietuvos dailininkų sąjungos ir Lietuvos žurnalistų sąjungos narė.

Sasnauskas Česlovas (g. 1867 m. liepos 19 d. Kapčiamiestyje, Lazdijų r. – 1916 m. sausio 18 d. Petrogradas, 1931 m. spalio 24 d. palaikai perkelti į Kauno kapines) – Lietuvos kompozitorius, vargonininkas, choro dirigentas, dainininkas.

Savukynas Bronys (g. 1930 m. sausio 5d. Čivonyse – 2008 m. balandžio 20 d. Vilniuje) – filologas, kalbininkas, vertėjas, redaktorius.

Savukynas Virginijus (g. 1974 m. kovo 29 d. Lazdijuose) – Lietuvos žurnalistas, kultūros antropologas, LTV laidos „Savaitė“, Lietuvos radijo laidos „Forumas“, LTV2 laidos „Tapatybės labirintai“ vedėjas, portalo www.lrt vyriausiasis redaktorius.

Sinkevičius Klemensas (g. 1929 m. gegužės 3 d. Marčiukonyse, Lazdijų r. – 2011 gruodžio 15 d. Vilniuje). Bibliotekininkystės katedros profesorius. Bibliotekininkystės katedros vedėjas. Prof., habil. dr. (socialiniai mokslai).

Slavėnas Juozas Justinas
 (g. 1932 m. rugpjūčio 14 d. Delnickuose, dab. Šeštokų sen.) – lietuvių fizikas, fizinių mokslų daktaras.

Sušinskas Aloyzas (g. 1933 m. gegužes 1d. Lazdijuose – m. 2005 m. balandžio 10 d. Trakų Vokėje) – agronomas, spaudos darbuotojas, kraštotyrininkas, Lietuvos rašytojų sąjungos narys, Lietuvos tėviškės pažinimo fondo narys.

Sventickas Valentinas Eimutis (g. 1948 m. rugpjūčio 17 d. Delnicoje, Lazdijų r.) – Lietuvos literatūros kritikas, spaudos darbuotojas, Lietuvos autorių teisių gynimo asociacijos agentūros prezidentas, Vilniaus miesto bendradarbiavimo narys, Vilniaus miesto kultūros tarybos narys, Lietuvos autorių teisių ir gretutinių teisių tarybos, Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko fondo tarybos, Lietuvos rašytojų sąjungos ir jos valdybos narys. Valentinui Sventickui Lazdijų rajono garbės piliečio vardas suteiktas 2015-02-23 Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.5TS-1486.

Šarkelė Antanas (g. 1935 m. Mikyčiuose, Lazdijų r. – 2000 m.) – poetas, žemės ūkio darbuotojas.

Šmulkštytė Gražina (g. 1928 m. Šeštokuose – 1970 m.) – poetė, politinė kalinė, pedagogė.

Rimavičius Vytautas (g. 1942 m. gruodžio 24 d. Šeštokuose, Lazdijų r. – 2006 m. liepos 2 d. Gargžduose (Klaipėdos aps.) – kultūros darbuotojas, poetas, publicistas.

Vitaitis-Rudzinskas Stasys(g.1885 m. rugpjūčio 5 d. Strumbagalvėje, Lazdijų apsk. – 1954 m. rugsėjo 4 d. Niujorke, JAV) – JAV lietuvių rašytojas, spaudos darbuotojas, redaktorius.

Truska Liudas (g. 1937 m. balandžio 6 d. Petroškuose, Lazdijų r.) – Lietuvos istorikas, humanitarinių mokslų habilituotas daktaras, VPU Lietuvos istorijos katedros profesorius.

Uzdila Juozas Vytautas (g. 1940 m. gruodžio 7 d., Šeštokuose, Lazdijų r.) – prof. habil. dr.(socialiniai m., edukologija), VPU socialinių mokslų fakulteto Filosofijos, Socialinės komunikacijos instituto Socialinės pedagogikos katedrų profesorius, Lazdijų rajono garbės pilietis, LKKA mokslinio žurnalo Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas“, VPU mokslinio žurnalo „Pedagogika“, „Socialinis ugdymas“, VGTU žurnalo „Santalka“ redakcinių kolegijų narys, VPU senato, Socialinių mokslų fakulteto Tarybos narys. Juozui Vytautui Uzdilai Lazdijų rajono garbės piliečio vardas suteiktas 2007-12-19 Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.5TS-244.

Vailionis Vladas (1922 m. liepos 27 d. Ročkiuose, Seirijų vls., Alytaus aps. – 1994 m. vasario 28 d. Čikagoje, Ilinojaus valstija) – JAV lietuvis, miškininkas, mechanikos inžinierius, rašytojas.

Vaikšnoraitė Joana (g. 1932 m. sausio 10 d. Lipliūnai, Lazdijų r.) – pedagogė, kraštotyrininkė, muziejininkė, Lietuvos nusipelniusi mokytoja, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė.

Vasiliauskas Valdas (g. 1951 m. gruodžio 10 d. Lazdijuose) – Lietuvos žurnalistas, redaktorius, leidėjas, politinis veikėjas, UAB „Lietuvos žinios“ generalinis direktorius ir vyriausias redaktorius, teatrologas, Lietuvos žurnalistų draugijos narys.

Valenta Alvydas (g. 1963 m. balandžio 9 d. Gegutėje, Lazdijų rajonas) – Lietuvos žurnalistas, poetas, esperantininkas.

Vilimaitė Bitė (g. 1943 m. vasario 16 d. Lazdijuose – 2014 m. spalio 11 d. Alytuje) – Lietuvių rašytoja, „Caritas“ narė, Lietuvos rašytojų sąjungos narė. Nacionalinės premijos laureatė.

Volertas Vytautas Pranas (g. 1921 m. rugpjūčio 22 d. Noragėliuose, Seirijų vls., Alytaus aps. – 2012 m. gruodžio 2 d. Filadelfija) – JAV lietuvis, inžinierius, matematikas, rašytojas, visuomenės veikėjas.

Židanavičius Juozas- Seirijų Juozas (g. 1866 m. Seirijuose – 1945 m. JAV) – religinės literatūros rengėjas, dramaturgas, kunigas.

Žitkauskas Juozas (g. 1973 m. kovo 16 d. Kapčiamiestyje, Lazdijų r.) – kraštotyrininkas, kultūros darbuotojas. Nuo 2014 m. iki dabar Emilijos Pliaterytės atminimo draugijos pirmininkas, asociacijos „Vilniaus dzūkuliai” pirmininkas. Nuo 2015 m. iki dabar asociacijos „Slinktys” pirmininkas. 2018 m. gavo pirmojo Lazdijų rajono bibliotekininko Albino Andrulionio premiją (steigėjas – Lazdijų rajono savivaldybė) už eilėraščių knygą „Sakyciniai ir pilniavociniai”, garsinančią Lazdijų kraštą ir dzūkų tarmę. 2022 m. kovo 8 d. Juozas Žitkauskas tapo Lietuvos rašytojų sąjungos nariu. 2022 m. J. Žitkauskas sudarė Lazdijų krašto rašytojų antologiją „Žaliuose ežerynuose“. 2023 m. kovo 30 d. už savanorystės kultūros sklaidą Lietuvoje J. Žitkauskas apdovanotas Gabrielės Petkevičaitės-Bitės medaliu „Tarnaukite Lietuvai“.

Žmuidzinavičius Antanas (g. 1876 m. spalio 31 d. Seirijuose, Lazdijų r. – 1966 m. rugpjūčio 9 d. Kaunas) – Lietuvos dailininkas, kolekcionierius, visuomenės veikėjas. Kartais pasirašydavo Antano Žemaičio slapyvardžiu.

Žukauskas-Sakalinis Liudas (g. 1894 m. rugpjūčio 25 d. Maišymuose, Lazdijų r. – 1978 m. balandžio 14 d.) – poetas, karininkas, Lietuvos kariuomenės savanoris.

Informacija atnaujinta 2023-03-08