Kraštotyriniai darbai

Pasirinkite savo kalbą

Lazdijų viešosios bibliotekos ir jos padalinių saugomi nepublikuoti kraštotyros darbai

Bibliografiniame sąraše pateikiami Lazdijų viešosios bibliotekos ir jos padaliniuose saugomi kraštotyros, diplominiai darbai, prisiminimai, literatūrinė kūryba. Didžiąją dalį darbų, saugomų Lazdijų savivaldybės viešojoje bibliotekoje ir padaliniuose, parengė bibliotekininkai. Kita autorių grupė – bibliotekos aptarnaujamoje teritorijoje esančių organizacijų darbuotojai bei privatūs asmenys. Sąrašas suskirstytas temomis abėcėlės seka. Apraše nurodoma vieta, kur saugomas darbas. Sąrašas bus papildomas naujomis pozicijomis.

Archeologija. Archeologijos paminklai
Bibliotekos. Bibliotekų istorijos, metraščiai, kronikos
Biografijos
Etnografija. Papročiai. Tautosaka
Gamta. Saugomos gamtos teritorijos. Gamtos paminklai
Istorija
Kalbotyra. Literatūra. Memuarai
Knygnešiai
Kraštotyra
Miestų, miestelių, gyvenviečių, kaimų, dvarų istorijos
Religija. Bažnyčios
Švietimas. Mokyklos